Het kruis


Eén van de eerste schilderijen die ik gemaakt heb, in 2007, is nog steeds één van mijn favoriete schilderijen.

Het is nageschilderd van het schilderij The cross van Ron DiCianni en het is het verhaal bij het schilderij dat dit zo bijzonder maakt.
In het boek: "Was jij er ook bij, ontmoet jezelf bij Jezus ", staan de prachtige schilderingen van Ron DiCianni met de door deze schilderingen geïnspireerde verhalen van Neil Wilson.


Het is het enige schilderij wat ik heb nageschilderd van bestaand werk.


Hier volgt het verhaal van Neil Wilson wat bij het schilderij "het kruis" hoort:

Christus nam jou beker van smart, van de vloek, zette die aan zijn lippen, dronk hem leeg en vulde hem toen met zijn zoete, vergevende, meevoelende liefde en hij gaf je de beker terug opdat je die zou drinken – tot in alle eeuwigheid!
( Octavius Winslow. Predikant en schrijver )


Het Kruis
Marcus 15:24

Toen ik jonger was heb ik me vaak afgevraagd wie de taak kreeg toegewezen om Christus aan het kruis te nagelen. Hoe heette hij? Hoe oud was hij? Hoe zag hij eruit? Deed hij het met tegenzin of was het gewoon weer een bevel dat moest worden opgevolgd?
Besefte hij later, net als de hoofdman, dat Jezus een rechtvaardig man was? Had hij berouw?
Nu vraag ik me dat niet meer af. Ik weet wie Jezus aan het kruis heeft genageld. Ik ken hem namelijk heel goed. Ik was het namelijk zelf.
Ik denk dat het onmogelijk is christen te worden zolang het verschrikkelijke besef nog niet tot je is doorgedrongen dat Christus daar door jou aan het kruis werd gehangen.

Het geeft je bijna een goed gevoel dat jij die grote spijker kunt slaan.
Straks zit hij stevig in het hout.
De steel van de hamer ligt lekker in je hand en is glad geworden door het veelvuldige gebruik. Vele anderen hebben de grote houten hamer al vastgehouden, maar nu is het jouw beurt.
De ruwe gesmede spijker in je andere hand lijkt bijna even zwaar als de hamer.
De spijker wordt lichter wanneer je de top ervan laat rusten op de mensenhand waarin je die straks gaat slaan.

Je probeert je te richten op de taak die voor je ligt. Je weet dat sommige gestoorde mensen dit werk nota bene leuk vinden of zo ongevoelig zijn dat ze het doen zonder erbij na te denken, maar jij hoort tot geen van beide categorieën.
Vanwege de keuzes die je hebt gemaakt en die God heeft gemaakt, kniel je neer met je hamer en spijker. Jouw keuzes zorgden voor een schuld die je niet kunt betalen, zonden die je niet kunt goedmaken, beledigingen die je niet kunt herstellen.
Het vonnis is geveld, jij bent schuldig verklaard.
De straf is de eeuwige scheiding van God. Er is geen hoger beroep mogelijk, dus je onderwerpt je aan de uitspraak.
God reageert met voorwaarden die in het begin angstwekkend lijken. De rekening moet nog steeds worden vereffend, de straf moet worden uitgevoerd, maar hij biedt aan om jou plaats in te nemen en voor jou de uiterste straf te ondergaan.

‘Maar’ voegt Hij eraan toe, ‘jij moet Mij aan het kruis spijkeren’.
Je vraagt je af hoe dat zou moeten en God weet wat je denkt, dus zegt Hij: Ik zal als mens op aarde komen, een mens net als jij.
Ik zal je laten zien hoe je moet leven en Ik zal een leven zonder zonde leven.
Wanneer Mijn werk is gedaan, moet jij me aan een kruis spijkeren.
Ik zal jouw plaats innemen.
Als je Mij dat hebt laten doen, is je straf vereffend en ontvang je vergeving.
Je kunt zelf niets doen om dit cadeau te verdienen.

Je kunt Jezus niet aan het kruis nagelen zonder dat Zijn bloed over je heen komt.
Zondevlekken vragen om een ongebruikelijke reiniging.
De verschrikkelijke aard van de zonde wordt duidelijker wanneer je de weerzinwekkende gevolgen ervan ziet.
Tegen de tijd dat je Jezus handen en voeten hebt vastgenageld, heb je een nachtmerrie als je niet grondig en voor eeuwig veranderd bent........


De Romeinse soldaten deden het niet alleen.
Jij hielp hen de hamer vast te houden en de spijkers te slaan, want Jezus betaalde door Zijn dood ook voor jou zonden.
Vraag Jezus om je hart te vullen met een diepe, eeuwige dankbaarheid voor Zijn offer voor jou.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voetstappen in het zand

De haven van rust.

Weet dat je een parel bent, een parel in Gods Hand.