maandag 26 maart 2012

Het beste komt nog

Het beste komt nog voor degene die gelooft,
n.a.v. het bekende vers Johannes 3:16:
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

"Met Christus te zijn is zeer verre het beste"
Filippenzen 1:23

Ik ben met een tweetal grote kleurrijke schilderijen bezig, vandaar dat schilderijtje nr 26 ook kleurrijk geschilderd is,
en heb ik ook meteen maar een hoesje gemaakt voor mijn telefoon.
1 opmerking: