zondag 15 juli 2012

Naar de tekst Jesaja 1: 18: Komt dan, en laat ons tezamen rechten, zegt de HEERE, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw; al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol.

Het kruis is erbij geschilderd want:
Door de offers onder het Oude Testament werd het vlees gereinigd van zonden.
Al de wetten onder het Oude Testament, ook de wetten over de offers, waren slechts een beeld van de dingen die onder het Nieuwe Testament zouden gebeuren. Onder het Oude Testament konden de zonden nooit weggenomen worden, immers ieder jaar opnieuw moesten er gave dieren geofferd worden, maar nu, nu Christus Zichzelf geofferd heeft, kunnen die zonden wel worden weggenomen. Hij is immers onze hogepriester.

Joh. 13:9 Simon Petrus zeide tot Hem: Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd.
10: Jezus zeide tot hem: Die gewassen is, heeft niet van node, dan de voeten te wassen, maar is geheel rein.

Dit gaat over de voetwassing van de discipelen door de Heere Jezus. Een prachtig beeld van wat Hij nu bij ons doet. Wij hoeven niet meer helemaal gewassen te worden. Dat heeft de Heere Jezus gedaan door te sterven aan het kruis. Toen heeft Hij alle zonden weggewassen. Nu wast Hij alleen nog onze voeten. Dat wat ons nog met deze zondige aarde verbindt. Omdat wij nog steeds in ons zondige lichaam leven, zondigen wij dus ook nog steeds. Als daar niets aan gedaan zou worden, dan konden we ook nu niet de levende God dienen. Gelukkig heeft Hij Zijn leven gesteld voor Zijn schapen en zorgt ervoor dat we steeds rein voor God kunnen staan. Voorwaarde is wel dat we dat geloven, want anders blijven we in onze zonden. Als Hij zegt dat we gereinigd zijn, dan is dat zo. Punt uit!
Door dat offer zijn wij voor altijd geheiligd.
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten