Weer een kruis, ‘het kruis’ wat iedereen kent.
Maar nu met de tekst uit 1 Korinthe 6 : 20 waar staat dat,
‘we duur gekocht zijn’.
Duur gekocht, het heeft de Here Jezus alles gekost !
Hij zei: het is volbracht.
Niets of niemand kan van dat grote werk iets afdoen.
Niemand kan doorgronden wat dat Jezus heeft gekost.
Hij, Die kwam in een wereld vol ellende is de zwaarste weg
gegaan, die niemand anders zou kunnen volbrengen.
Alleen om ons te redden, alles heeft Hij er voor over gehad.
Meer kon Hij niet doen.
En toch, en toch….
Is het voor veel mensen nog niet genoeg.
Het is iets waar je ontzettend verdrietig van wordt,
dat er zovele mensen zijn die het toch nog niet genoeg vinden. De Here is voor ons een vloek geworden (Gal. 3:13).
In 1 Petrus 1: 19 en in Hebr. 9 : 12 staat dat we door het dierbaar bloed van Christus verlost zijn.
Hij heeft ons verlost !
We mogen op grond van Zijn Woord geloven wat er staat.
We zijn verlost van de dood, de zonde en de wet.
En daarom kunnen we Hem nu dienen, omdat we als verloste mensen verder kunnen leven.
Wie stierf er aan het kruis, de Man van Nazareth, een Man van smarten, Hij Die kwam onder de wet, als Dienstknecht.
Hij heeft alles aan het kruis genageld, al onze zonden, Hij heeft voor ons de wet volbracht. De wet die ons aanklaagt, heeft Hij teniet gedaan, Kolossensen 2 : 14, Gal.3 en heeft ons waarlijk verlost.
Hij heeft de dood overwonnen en is als de verheerlijkte Christus opgestaan als de Eerste van het Nieuwe Verbond.
Nu mogen wij als dienstknechten van dat Nieuwe verbond die Christus dienen door geloof.
Geen last meer van de dood, de zonde en de wet.
Zo ziet God ons en zo kunnen wij op die Weg verder wandelen.
Met recht een heerlijk geloof.

Voor iedereen die hier meer over wil weten:
Op de site van www.woordenvanleven.blogspot.com staan duidelijke bijbelstudies die zeer de moeite waard zijn om te lezen:


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voetstappen in het zand

De haven van rust.

Weet dat je een parel bent, een parel in Gods Hand.