vrijdag 30 maart 2012

Amazing Love Amazing grace

60 x 80 cm Mixed media.


In dit schilderij is het originele knipsel verwerkt wat ik vorig jaar had gemaakt. ( zie HIER ).
De achtergrond bestaat uit pagina’s uit de Bijbel. De Bijbel is het Woord van God. Enkele van de vele verzen uit de Bijbel die spreken over het Woord:
 
Johannes 1:1 “In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Romeinen 1:16 “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek.
Johannes 17:17 “Heilig hen door Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid”.
Lukas 4:4 “Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk Woord van God”.

De achtergrondkleur is rood en staat voor het bloed van Christus.
We zijn duur gekocht met het kostbare bloed van de Heere Jezus Christus.(1 Kor.6:20, 1Petrus 1: 18,19)


Het kruis:
Filippenzen 2:8,9:

En in gedaante als een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf

  vernederd en is gehoorzaam geworden, tot de dood, ja,

 tot de kruisdood.
9 Daarom heeft God Hem ook bovenmate verhoogd en

heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam,
10 opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie

van hen die in de hemel, en die op de aarde, en die onder

de aarde zijn,
11 en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere
 is, tot heerlijkheid van God de Vader.

De man die voor het kruis staat,  die persoon staat voor alle gelovigen. Door de kruisdood heeft de Heere Jezus onze zonden betaald, en hebben wij uit genade eeuwig leven ontvangen. Dat eeuwige leven krijgen we niet in de toekomst, dat hebben we nu al ontvangen. En daar mogen wij nu al uit leven. Efeze 21: 19,20 :  "Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen."
Galaten 2:20 Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.
De persoon voor het kruis is wit van kleur, zijn zonden zijn weg. De pagina uit de bijbel die dan te lezen is komt uit Jesaja:
Al waren uw zonden als scharlaken,
ze zullen wit worden als sneeuw;
al waren ze rood als karmozijn,
ze zullen worden als witte wol. Jesaja 1:18


Juanita du Plessis
Amazing love / I'm forgiven:

maandag 26 maart 2012

Het beste komt nog

Het beste komt nog voor degene die gelooft,
n.a.v. het bekende vers Johannes 3:16:
"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.

"Met Christus te zijn is zeer verre het beste"
Filippenzen 1:23

Ik ben met een tweetal grote kleurrijke schilderijen bezig, vandaar dat schilderijtje nr 26 ook kleurrijk geschilderd is,
en heb ik ook meteen maar een hoesje gemaakt voor mijn telefoon.
Gisteren is voorbij


Het schilderij "Gisteren is voorbij, morgen komt nog en vandaag helpt de Here",
is nu ook verkrijgbaar met een zwarte achtergrond.
Het schilderij is o.a. te bestellen in de volgende formaten:
20 x 30 cm € 24,50
30 x 40 cm € 39,95
(groter formaten zijn ook mogelijk).


Deze schilderijtjes zijn nu ook verkrijgbaar in het winkeltje van "Effen guzen" op Urk.
zondag 4 maart 2012

In Christ alone

Nog even niets nieuws te posten, ben druk bezig met het afronden van opdrachten en schilderijtje nummer 24 is nog niet klaar. Daarom een mooi lied "In Christ alone" van Owl City.