HoopDe titel van dit schilderij is ‘Hoop’.

Op bergen en in dalen, overal is God.  Hoe de omstandigheden ook zijn, God blijft dezelfde en omhuld ons met Zijn liefde. Hoop beschaamt niet.  Ook al zie je het niet, ook al voel je het niet God is bij je, Hij is trouw en Zijn troostvolle Woord (de Bijbel) geeft licht in de duisternis en zegt dat niets of niemand je kan scheiden van Zijn liefde. God is licht daarom is het schilderij van donker naar licht geschilderd wat weergeeft dat we omhoog moeten kijken naar Het Licht.

 Door het hele schilderij is goud aangebracht. Dat zie je niet overal even goed maar het zit door het hele schilderij heen. Ik heb dit met opzet zo geschilderd omdat we God’s aanwezigheid niet altijd even sterk ervaren maar in de Bijbel staat bijna 400 keer dat we niet bang of bevreesd zouden zijn want God is bij ons. Dus of we het nu wel of niet ‘voelen’ God is erbij. Het is belangrijk dat je dat weet. Zodat we niet op gevoel vertrouwen maar omdat je weet dat het zwart op wit in de Bijbel staat (Johannes 1:1-18). 

Goud staat voor onvergankelijkheid en eeuwigheid.   “Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed,” schrijft de psalmist in Psalm 23:4. In het Nieuwe Testament krijgt Jezus de bijzondere naam Immanuel, wat betekent ‘God met ons’ (Matteüs 1:23). Een geweldige belofte!


De goudkleurige verf wat in het hele schilderij te zien is geeft weer dat God overal en altijd bij je is. In het donkere deel van het schilderij is het goud het meest zichtbaar want ‘God’s  Kracht wordt zichtbaar wanneer wij zwak zijn’ (2 Korinthe 12).


Hebreeën 11 ‘Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, en een bewijs der zaken, die men (nog) niet ziet’.

Het schilderij is in opdracht gemaakt. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voetstappen in het zand

De haven van rust.

Weet dat je een parel bent, een parel in Gods Hand.