donderdag 19 mei 2011

Volmaakte liefde"Volmaakte liefde"

naar 1 Johannes 4 : 9,10
9: Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
10: Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening van onze zonden.

Olieverf schilderij 90 x 120 cm. Verkocht.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten