Hand van God
60 x 140 cm Acryl op linnen.

Dit schilderij beeld de hand van God uit met de bekende
  uitspraak van Corrie ten Boom: Er is geen put zo diep of God's hand reikt dieper.


Over Corrie ten Boom:
 
 

Corrie ten Boom was een vrouw met een geweldig vertrouwen op haar hemelse Vader. Haar hele leven werd erdoor gekenmerkt. Het Woord van God was een onuitputtelijke bron van inspiratie in haar leven. Daar heeft ze ook veel van mogen doorgeven en zo is ze voor veel mensen tot grote zegen geweest.


In de Tweede Wereldoorlog was zij betrokken bij ondergronds werk. Ze werd echter verraden en kwam met haar zus Betsy in het concentratiekamp Ravensbrück terecht. Te midden van alle verschrikkingen heeft Corrie ten Boom daar de liefde van God en Zijn betrokkenheid in haar leven mogen ervaren. “Ik heb altijd geloofd, maar nu weet ik uit eigen ervaring dat het licht van Jezus sterker is dan de diepste duisternis”, zei ze. Ze getuigde ervan en bemoedigde vele medegevangenen. “Er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat altijd dieper”, zei Corrie later. Haar zus stierf in het kamp.

Na de oorlog reisde Corrie ten Boom de hele wereld rond om mensen over Jezus te vertellen.
Toen ze 53 jaar oud was, begon de wereldwijde bediening die haar in de daaropvolgende 33 jaar naar meer dan 60 landen bracht. Ze getuigde daar van Gods liefde en bemoedigde iedereen die ze ontmoette met de boodschap: “Jezus is Overwinnaar.”
 Op een eenvoudige en praktische manier leerde zij veel mensen om op de Here God te vertrouwen. Zij bemoedigde mensen in het geloof en riep anderen op om hun leven aan Jezus te geven.
Indrukwekkend is ook dat zij terug moest gaan naar Duitsland, het land dat haar zo herinnerde aan het concentratiekamp. Maar in gehoorzaamheid aan de leiding van God ging ze en bracht ook daar de boodschap van hoop en vergeving van God. De aanwezigheid van God in de meest moeilijke situaties in haar leven, is tot zegen geworden voor haarzelf en vele anderen.


Corrie ontving diverse onderscheidingen. Zo werd ze bevorderd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 1968 vroeg het Holocaust Museum in Jeruzalem (Yad Vashem) haar een boom te planten in de Tuin van de Rechtvaardigen, om haar te eren voor het redden van een groot aantal Joden door haar familie. Corrie’s boom staat daar nog tot op vandaag. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw werd haar boek De Schuilplaats een bestseller en bracht World Wide Pictures de daarop gebaseerde speelfilm The Hiding Place uit. Corrie ging door met het schrijven van inspirerende boeken en maakte nog verscheidene evangeliserende films.
Jarenlang heeft zij gesproken voor Trans World Radio. Haar korte radioboodschappen bereikten via de zenders van TWR in Swaziland, Bonaire en Monte Carlo vele tienduizenden mensen. 

De radio toespraken zijn zeer de moeite waard om te beluisteren via:

Ook op Youtube staan een aantal televisie toespraken:


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voetstappen in het zand

De haven van rust.

Weet dat je een parel bent, een parel in Gods Hand.