vrijdag 6 september 2013

Wind en Water schilderijen

 
 
De nieuwste serie schilderijen noem ik
"Wind en Water schilderijen".
Ze zijn geïnspireerd door de zee , de wind en het water.
 
Ik ben geboren en getogen op Urk, het mooie dorp aan het IJsselmeer, mijn vader en broers waren visser, en zoals (bijna) iedere urker voel ik me verbonden met het water.
 
 
 
 
 

Meer info over Urk op: www.touristinfourk.nl
 
 
 
Ik ben druk bezig met de schilderijen uit deze serie.
De eerste is " God geeft de wind":
 
 
100 cm x 100 cm € 350,-
 
Wind en Water komt vaak voor in de Bijbel:
 
Wind

De wind blaast waarheen hij wil, je weet niet vanwaar hij komt, en waar hij heen gaat.

Deze bekende tekst staat in Johannes 3 : 8.

De wind kan sterk en krachtig zijn maar ook heel aangenaam.

Het woord geest is in het hebreeuws ruach en in het grieks pneuma, het komt van het werkwoord dat waaien betekend.

De wind is in de bijbel een beeld van de Heilige Geest. ( Handelingen 2 : 2, Johannes 20 : 22 )

Ieder mens heeft de Geest van God nodig om Hem te leren kennen en bij Hem te kunnen komen.

WIe gelooft in de Here Jezus Christus is verzegelt met de Heilige Geest.( Efeze 1 : 13 )

Die Geest kan ons in de Waarheid leiden en Zijn Woord leren begrijpen.

Als je gelooft dat Christus je zonden vergeven heeft mag je geloven dat je Gods Geest hebt ontvangen.

Het hoeft je hier dan niet altijd voor de wind te gaan, wat een bekende uitspraak is, maar je mag dan weten dat je vooruit gaat op weg naar je Schepper, Hij zal je leiden door Zijn Geest en in die zin, gaat het je dan voor de wind..
 
Water
Water is een eerste levensbehoefte voor alles wat leeft op deze aarde.
Zonder water kan men niet in leven blijven.
In de bijbel wordt heel vaak gesproken over water, water als oordeel over deze aarde of als verlossing.
Het oordeel is dan over deze oude schepping of over ons eigen leven, zoals bijv. bij de geschiedenis van Noach waar de aarde door water veroordeeld werd en bij het symbool van de waterdoop, waar de onderdompeling uitbeeld dat onze eigen leven, ook wel onze oude mens genoemd, wordt veroordeelt, maar weer uit het water opstaat, als beeld dat we uit de dood met de Heer zijn opgestaan.
Zo kan water kan ook verlossing uitbeelden, bijv. bij de schelfzee, toen het water week zodat het volk Israël er door kon trekken, het volk werd door het water gered, de vijand stierf.
Water heeft een reinigende werking, zo ook het Woord van God, we worden a.h.w gewassen door het Woord van God.
In    Efeze 5 : 26 staat dat de Heer ons reinigt met Zijn Woord.
Het Woord van God reinigt ons van alle zonden, de Here Jezus Christus Zelf heeft er voor gezorgd dat al onze zonden gewassen zijn door Zijn bloed. ( Efeze 1:7 )
Als onze zonden vergeven zijn door de Here Jezus Christus, dan zijn we voor God rein verklaard.
Zolang we hier nog op deze aarde zijn hebben we nog geen nieuw lichaam en worden we nog met de dingen van de wereld besmet.
Het Woord geeft ons dagelijkse reiniging, we hoeven niet helemaal meer gereinigd te worden want dat is innerlijk éénmaal gebeurt toen we tot geloof kwamen in de Here Jezus Christus.
Toen hebben we Christus aangenomen als onze Verlosser, Hij heeft ons gereinigd en ons nieuw eeuwig leven gegeven. ( Hebreën 10 : 22 )
Ons dagelijkse reiniging door het Woord van God tot je te nemen is nodig om de Here meer en meer te leren kennen, en om onze gerichtheid op Hem te houden zodat Hij ons kan leiden door dit leven heen. De geschiedenis van de voetwassing in Johannes 13 is hier ook een uitbeelding van.
Hij is het levende water en is dorstlessend! (Johannes 4 : 10, 14)
Openbaring 21 : 6 ‘Ik ben de Alpha en de Omega, het Begin en het Einde. Ik zal de dorstige geven uit de fontein van het water des levens voor niet’.
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten