God's Weg is volmaakt.God's Weg is volmaakt.
 
 
Dit schilderij is in opdracht gemaakt en gebaseerd op de tekst uit Psalm 18:30-33
Een hele mooie opdracht waarbij ik de vrije hand kreeg.
Het schilderij heeft de afmeting 120 x 80 cm.


Want met U loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt; de rede des Heeren is doorlouterd. Hij is een schild allen, die op Hem betrouwen. Want wie is God behalve de Heere? En wie is een Rotssteen, dan alleen onze God? Het is God, die mij met kracht omgordt; en Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. Psalm 18 : 30-33
 

 

Met dank aan Dhr. H. Henstra ( www.hetgetrouwewoord.nl ) die de Psalm heeft bestudeerd en waarvan ik de bijbelstudie op cd kreeg toegestuurd. Op de site van Het Getrouwe Woord staan veel bijbelstudies die zeer de moeite van het lezen waard zijn, of besteld kunnen worden op cd ( ook de studie van Psalm 18 waarop dit schilderij is gebaseerd).

Het schilderij heeft ontzettend veel lagen, waardoor er heel veel diepte in zit, en er iedere keer iets nieuws te zien is als je er naar kijkt.

Hij is een schild allen die op hen betrouwen. In het schild op het schilderij staat het Bijbelgedeelte uit Psalm 18 waarop dit schilderij gebaseerd is.

“want met U loop ik door een bende, en met mijn God spring ik over een muur”, in het schilderij is in een van de onderlagen aan de onderkant een muur geschilderd. Men kan proberen op eigen kracht over de muur te springen, maar met God zijn we verzekerd van de overwinning. De rede ( dat is het Woord van God ) des Heeren is doorlouterd. Gelouterd als door vuur heen. Hilbrand Henstra noemt in zijn studie de “Weg des Levens”, vandaar dat ik de Boom des Levens geschilderd heb.

Christus is de Boom des Levens ( o.a. Spreuken 3: 13-18, 1 Johannes 5: 11-12, Openbaring 2:7, Openbaring 22:14 )
 

 
 
Het schilderij kleurt heel mooi bij de maïsgele muur.
 
Op het schilderij “De Deur” is ook de Boom des Levens afgebeeld, bij dit schilderij heb ik destijds een boekje gemaakt waar alle beelden van het schilderij zijn uitgelegd, waaronder ook de “De Boom des Levens”.  Wie belangstelling voor dit boekje heeft kan het gratis toegezonden krijgen door te mailen naar tinekederaat@gmail.com
 
 
 
 

 

Reacties

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Voetstappen in het zand

De haven van rust.

Weet dat je een parel bent, een parel in Gods Hand.